AKB48 ขยายเพิ่มสาขาทั้งไทยและฟิลิปปินส์

ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ AKB48 จะเพิ่มแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มในอีก 2 ประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย คือประเทศไทยและฟิลิปปินส์ จากให้ข่าวของทางบริษัทที่ดูแล AKB48

ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งสองประเทศที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ไอดอลกรุ๊ปที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น โดยประเทศไทยนั้นจะมีตัวย่อว่า BNK48 ประจำที่กทม. ส่วนกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์จะใช้ MNL48 ส่วนที่ประเทศไต้หวัน กรุงไทเป ที่เริ่มต้นโปรเจ็ค TPE48 นั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

และที่หลายๆคนอยากทราบคือเรื่องของสี ทางฝั่งไทเปสีประจำกลุ่มจะเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของมะม่วง ส่วนที่มะนิลาจะใช้สีฟ้า ซึ่งเป็นสีหลักของธงชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งข่าวเหล่านี้นั้นมีการประกาศบนเว็บของ AKS Co.

 

 

by: JaK_Moshi

source: newsonjapan

 

JaK_Moshi

Travel / Gadget / Ski / Snowboard Lover [IG: @JaK_Moshi]