Godzilla และ Gudetama ฟีเจอริ่งกัน อะไรจะเกิดขึ้น?

ธรรมเนียมปกติเมื่อภาพยนต์ฟอร์มยักษ์อย่าง Godzilla ใกล้เข้าฉาย เวลาของการโปรโมตหนังก็เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ครั้งนี้เจ้า Godzilla นั้นดันไปฟีเจอริ่ง

Read more