KARA ครบรอบ 15 ปี กับAlbumใหม่ Move Again !

วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่น 21 ธันวาคม 2022 (Japanese version) หากใครที่ติดตาม Kara มาตั้งแต่แรกๆจะรู้ได้ว่า การกลับมาเป็นคาราในอัลบั้มนี้นั้น ที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงไปมากมาย และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็หล่อหลอมให้มาเป็นความลงตัวที่สุดของ Kara Move Again ศิลปิน Girl group เกาหลีที่โด่งดังในปรเะเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

Read more