พนักงานสนามบินยกกระเป๋าสุดนิ่มนวล (วีดีโอ)

พนักงานสนามบินยกกระเป๋าสุดนิ่มนวล (วีดีโอ)

 
บ่อยครั้งที่เวลาเราเดินทางด้วยเครื่องบิน แล้วต้องมาเซ็งกับกระเป๋าที่พังจากการโดนกระแทก สิ่งเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (more…)