หากรวมผู้ติดเชื้อบนเรือครุยซ์(712คน) เป็นยอด 11,522 คน

รายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเรียงจากมากไปน้อย

โตเกียว 3,082

โอซาก้า 1,211

คานากาวะ 782

ชิบะ 682

ไซตามะ 664

ฟุกุโอกะ 519

เฮียวโกะ 513

รายงานจากเวปไซต์ข่าว NHK วันที่ 20 เมษายน 2563

www3.nhk.or.jp